TCVT-RA Theorie

Het theorie-examen wordt digitaal afgenomen en bestaat uit 50 meerkeuze vragen, met 3 antwoordmogelijkheden. De vragen zijn gebaseerd op de toetstermen zoals omschreven in het desbetreffende schema voor registratie. De meerkeuzevragen van het theorie-examen worden uitsluitend verstrekt vanuit de itembank van TCVT-RA. De maximale tijd om het theorie-examen af te leggen bedraagt 90 minuten. Een kandidaat heeft een voldoende voor het theorie-examen indien hij of zij minimaal 42 vragen (84%) juist heeft beantwoord. Het eindresultaat van het theorie-examen wordt tot uiting gebracht in ofwel “voldoende” ofwel “onvoldoende”.

Mondeling theorie-examen

Indien kandidaten problemen hebben met een (regulier) digitaal theorie-examen, bestaat er een mogelijkheid om het theorie-examen mondeling af te leggen. Dit mondeling theorie-examen voldoet aan dezelfde voorwaarden als het reguliere theorie-examen.
Er zijn twee categorieën kandidaten waarvoor een mondeling theorie-examen mogelijk is:

  • kandidaten die aantoonbaar dyslectisch zijn, of
  • kandidaten die een dusdanige grote examenvrees hebben, dat zij niet in staat zijn om hun kennis digitaal kenbaar te maken (en die twee keer gezakt zijn voor het digitale theorie-examen).

Een mondeling theorie-examen wordt altijd afgenomen door een examinator én een toezichthouder en uitsluitend na toestemming van TCVT-RA.
Van de redenen voor een mondeling theorie-examen moet in alle gevallen vooraf schriftelijke (medische) bewijsvoering worden geleverd aan en toestemming worden verleend door TCVT-RA.

Herkansingsexamen

Een kandidaat die een voldoende resultaat heeft behaald voor ofwel het theorie-examen ofwel het praktijkexamen, kan indien hij of zij een voldoende heeft behaald voor het andere examendeel, tot uiterlijk 6 maanden na het behalen van het voldoende resultaat, maximaal 2 maal herkansingsexamen doen voor het als onvoldoende gekwalificeerde examendeel. Wanneer niet binnen 6 maanden na het behalen van een voldoende voor het éne examendeel een voldoende voor het andere examendeel is behaald, moet opnieuw een volledig examen (zowel theorie als praktijk) worden afgelegd.

EXAMEN

Klik op de knop hiernaast om aan te melden voor het examen Hijsbegeleider.

AANMELDEN

CONTACT

Meer weten over dit examen? Wij staan voor u klaar.

NEEM CONTACT OP