EKH Keurmeester Hijs- en Hefgereedschappen

De EKH Keurmeester Hijs- en Hefgereedschappen is in staat om een groot aantal hijs- en hefmiddelen “onder de haak” te beoordelen op bruikbaarheid en veiligheid zoals kettingwerk, staalkabels, hijsbanden, tangen en klemmen, takels en loopkatten, hydraulisch-, pneumatisch- en magnetisch hijsgereedschap, hefwerktuigen, valbeveiliging, overige hijsgereedschappen. Ook is hij in staat om de betreffende hijsmiddelen te beproeven wanneer de werkvoorschriften dit voorschrijven.

Een volledig EKH Keurmeester Hijs- en Hefgereedschappen examen bestaat uit een theorie- en een praktijkexamen.

Theorie-examen
Het theorie-examen bestaat uit 60 meerkeuzevragen wordt digitaal afgenomen.
Het theorie-examen duurt 90 minuten.

Praktijkexamen
In een speciaal geprepareerde examencontainer wordt het praktijkexamen afgenomen. Tijdens dit examen moet de examenkandidaat 6 items keuren en 3 items beproeven op de trekbank. Het praktijkexamen duurt 120 minuten, tijdens dit examen moet de keuring/beproeving uitgevoerd worden, gevolgd door het afronden van de rapportage en tot slot 10 minuten om de rapportage toe te lichten aan de examinator (in de rol van “klant”).

Geslaagd/gezakt:
Het praktijkexamen dient minimaal te zijn opgebouwd uit de volgende hoofdonderdelen:
A. Wijze van uitvoering (netheid/veiligheid/efficiëntie)
B. Uitvoeren keuring/invullen examenrapport.
C. Rapporteren a.d.h.v.de keuringslijst aan de examinator (motivatie)
D. Oordeel (goed-/afkeur) door de kandidaat

Voor A, (keuren) max. 18 punten te behalen, met een min. van 14 punten.
Voor A, (beproeven) max. 30 punten te behalen, met een min. van 24 punten.
Voor B, max. 10 punten te behalen.
Voor C, max. 18 punten te behalen, met een min. van 14 punten
Voor D, max. 10 punten te behalen.
Voor B+D moet minimaal (samen) 11 punten behaald worden.

Hercertificering
Na 5 jaar dient het certificaat verlengd te worden, een praktijkexamen volstaat als aan de volgende voorwaarden voldaan is:
• Tijdens de kantoor audit die jaarlijks plaats vindt een aantal keuringsrapporten die de ervaring aantonen, kunnen overdragen.
• De keurmeesterdag dient in de 1e 2 ½ jaar en in de 2 ½ jaar bijgewoond te worden.
Aanmelden voor deze keurmeesterdagen kan via www.ekh.nl
• Steekproef tussen het 2e en 4e jaar van de geldigheid van het certificaat.

Vragen?
Heeft u vragen over beschikbaarheid van examendata, prijzen, examenuitslagen of andere vragen? Dan kunt u contact opnemen via de e-mail: info@necv.nl of telefonisch: 0342-423 453.

EXAMEN

Klik op de knop hiernaast om aan te melden voor het examen EKH Keurmeester Hijs- en Hefgereedschappen.

AANMELDEN

CONTACT

Meer weten over dit examen? Wij staan voor u klaar.

NEEM CONTACT OP