Veelgestelde vragen

Wij geven graag antwoord op al uw vragen. Uiteraard mag u ons altijd bellen. Maar de meeste vragen die wij krijgen hebben wij hieronder alvast voor uw beantwoord. Wel zo makkelijk.

Vragen met betrekking tot de wijzigingen per 01-01-2020

Q
Wat is het verschil tussen TCVT en TCVT-RA?
APer 1-1-2020 is TCVT RA (het zusje van TCVT) verantwoordelijk voor de uitgifte en verlenging van de wettelijk vereiste registratie (voorheen certificatie). Het betreft hier de machinisten voor de schema’s W4-01 t/m W4-07. Per 1-1-2020 is TCVT verantwoordelijk voor de uitgifte en verlenging van de niet-wettelijk vereiste certificatie. Het betreft hier de schema’s voor:W1-02, W4-08, W4-09 en W5-02.

Bijzondere verzoeken

Q
Kan ik dispensatie krijgen bij herregistratie?
AIn uitzonderlijke gevallen is dit mogelijk. Dit wordt enkel na goedkeuring van de toezichthoudende organisatie  (DNV of TCVT(-RA)) verleend. Neem hiervoor contact op met het NECV.
Q
Wat is het verschil tussen een mondeling theorie-examen en een regulier theorie-examen?
ABij een mondeling theorie-examen is er een examinator en een toezichthouder aanwezig. De examinator leest de vragen en antwoorden aan u voor. Uiteraard mag een examinator u niet helpen met het geven van het juiste antwoord. De toezichthouder is aanwezig om hierop toe te zien.
Q
Mag ik een mondeling theorie-examen afleggen?
AWanneer er sprake is van aantoonbare dyslexie of examenvrees, kunt u een verklaring hiervan mailen naar het NECV. NECV dient deze verklaring altijd ter goedkeuring voor te leggen aan de toezichthoudende organisatie (TCVT(-RA) of DNV). Wanneer u 2 maal onvoldoende heeft gescoord op een TCVT-RA examen kunt u ook zonder verklaring in aanmerking komen voor een mondeling. Na akkoord kan een mondeling ingepland worden.

Na het examen

Q
Ik heb TCVT-RA examen gedaan, wat is nu de vervolgstap?
AVoor een TCVT-RA examen (W4-01, W4-04, W4-05, W4-06 of W4-07) geldt dat u op de examendag van het NECV te horen krijgt dat u positief of negatief wordt voorgedragen voor registratie bij TCVT-RA. Dit is geen definitieve uitslag. Binnen 6 weken na het doen van uw examen ontvangt u officieel bericht. Wanneer u gezakt bent, ontvangt u van het NECV een mail.  Wanneer TCVT-RA het positieve advies van het NECV opvolgt, ontvangt u van TCVT-RA een factuur per mail voor het betalen van uw registratie. Wanneer deze factuur voldaan is, ontvangt u een afschrift van registratie per mail en kunt u de XS-ID app downloaden, waarmee u gemakkelijk kunt aantonen over welke registraties u beschikt. Pas wanneer u de registratie ontvangen heeft, bent u officieel geregistreerd en gemachtigd aan het werk te gaan.
Q
Ik heb TCVT examen gedaan, wat is nu de vervolgstap?
AVoor een TCVT examen (W1-02, W4-08, W4-09 of W5-02) geldt dat u op de examendag van het NECV te horen krijgt dat u positief of negatief wordt voorgedragen voor certificatie bij TCVT. Dit is geen definitieve uitslag. Binnen 6 weken na het doen van uw examen ontvangt u officieel bericht. Wanneer u gezakt bent, ontvangt u van het NECV een mail.  Wanneer TCVT het positieve advies van het NECV opvolgt, ontvangt u van TCVT een factuur per mail voor het betalen van uw certificatie. Wanneer deze factuur voldaan is, ontvangt u een afschrift van certificatie per mail. Voor W4-08 geldt dat u het TCVT-boekje per post krijgt opgestuurd.
Q
Ik heb EKH examen gedaan, wat is nu de vervolgstap?
AVoor EKH examens geldt dat u op de examendag geen voorlopige uitslag te horen krijgt. U ontvangt binnen 6 weken van het NECV een definitieve uitslag per mail. Wanneer u geslaagd bent, ontvangt de werkgever, na het betalen van de factuur, het certificaat per aangetekende post.
Q
Ik zou graag inzage doen in mijn TCVT of TCVT-RA examen, kan dit?
ADit kan. Niet geslaagde kandidaten hebben het recht om hun theorie-examen in te zien.
De inzage verloopt via TCVT/TCVT-RA, waarbij de kandidaat een borg ad € 75,00 betaald, die de kandidaat terug krijgt als de inzage of klacht gegrond is. Hiervoor kunt u contact opnemen met TCVT/TCVT-RA.

TCVT: info@tcvt.nl / www.tcvt.nl

TCVT-RA: kantoor@tcvt-ra.nl / www.tcvt-ra.nl

Herregistratie/hercertificatie

Q
Mijn TCVT-RA registratie verloopt bijna, wat moet ik doen?
AWanneer u binnen de geldigheidstermijn van uw registratie aan de eisen voor registratie heeft voldaan, kunt uw zich bij TCVT-RA aanmelden voor herregistratie (https://www.tcvt-ra.nl/nieuws/34-tcvt-ra-informatie-herregistratie). Wanneer u onvoldoende praktijkervaring kunt aantonen, maar wel de bijscholingen heeft gevolgd, kunt u door middel van het afleggen van een praktijktoets toch in aanmerking komen voor herregistratie. Wanneer u geen bijscholing heeft gevolgd, maar wel praktijkervaring kunt aantonen, kunt u door middel van het afleggen van een theorie-toets toch in aanmerking komen voor herregistratie.
Q
Mijn EKH certificaat verloopt bijna, wat moet ik doen?
AWanneer u binnen de geldigheidstermijn van uw certificaat de verplichte keurmeesterdagen heeft gevolgd, dient u zich minimaal 6 maanden voor de verloopdatum van uw certificaat aan te melden bij het NECV voor het doen van een praktijktoets. Dit kunt u doen door te mailen naar info@necv.nl of te bellen naar 0342-423 453. Samen wordt gekeken naar een datum. Vervolgens dient u de kandidaat nog aan te melden via de NECV-portal.

EXAMEN

Klik op de knop hiernaast om aan te melden voor het examen Hijsbegeleider.

AANMELDEN

CONTACT

Meer weten over dit examen? Wij staan voor u klaar.

NEEM CONTACT OP