TCVT-RA examens

NECV neemt TCVT-RA examens af van toekomstige kraanmachinisten, die ingezet kunnen worden als Machinist hijsmateriaal, op kranen met een toelaatbare belasting >10tonmeter. Dit betreft machinisten op een:

  • Mobiele kraan W4-01
  • Funderingsmachine klein W4-02
  • Funderingsmachine groot W4-03
  • Autolaadkraan met hijsfunctie W4-04
  • Grondverzetmachine met hijsfunctie W4-05
  • Torenkraan W4-06
  • Verreiker met hijsfunctie W4-07

Alle TCVT-RA examens worden uitgevoerd conform de  toets- en eindtermen uit de desbetreffende schema’s voor registratie. Dit betekent dat de kandidaat, na ontvangst van een afschrift van een TCVT-RA registratie, aan de wettelijke voorschriften conform artikel 7.32 arbobesluit en Arboregeling par 7.7 voldoet.

Praktijkexamen

Het praktijkexamen wordt in een praktijk gesimuleerde omgeving afgenomen en is gebaseerd op de toetstermen zoals omschreven in het desbetreffende schema voor registratie en bestaat uit de verschillende onderdelen.

LEES MEER

Theorie-examen

Het theorie-examen wordt digitaal afgenomen en bestaat uit 50 meerkeuze vragen, met 3 antwoordmogelijkheden. De vragen zijn gebaseerd op de toetstermen zoals omschreven in het desbetreffende schema voor registratie.

LEES MEER

Entreecriteria

Voor deelname aan het examen geldt dat de kandidaat moet voldoen aan de volgende entreecriteria:

  • de kandidaat heeft minimaal de leeftijd van 18 jaar;
  • de kandidaat kan tijdens het examen communiceren in de taal waarin het examen wordt afgenomen (uitsluitend Nederlands, Engels of Duits); en
  • de kandidaat is in de periode van 3 maanden voorafgaand aan de indiening van de aanvraag tot examinering niet bestraft geweest voor het bedienen van een hijskraan zonder te beschikken over een geldige registratie hiertoe.

Er geldt geen specifieke vooropleidingseis.

EXAMEN

Klik op de knop hiernaast om aan te melden voor een TCVT-RA examen.

AANMELDEN

CONTACT

Meer weten over dit examen? Wij staan voor u klaar.

NEEM CONTACT OP