Klachtenprocedure NECV B.V.

Op deze pagina is de procedure voor het indienen en behandelen van klachten over examens beschreven. Hierin onderscheiden zich een aantal organisaties waar klachten aan gericht kunnen en dienen te worden.

Klachten met betrekking tot het algehele proces van examens (bijvoorbeeld: locatie, examinatoren en uitnodigingen):

Op de examen dag ontvangt de examenkandidaat een evaluatieformulier van de examinator/ toezichthouder, op dit formulier kan de kandidaat zijn/haar feedback m.b.t. het examenproces kwijt. Het evaluatieformulier kan (evt. anoniem) ingeleverd worden bij de examinator/toezichthouder of verzonden worden naar het kantoor van NECV. Wanneer de kandidaat contact met NECV wenst, n.a.v. zijn/haar feedback op het evaluatieformulier, dient hij/zij een naam en contactgegevens op het evaluatieformulier te vermelden. Zonder naam en contactgegevens zal NECV geen terugkoppeling doen aan de kandidaat.

Klachten met betrekking tot het algehele proces van examens (bijvoorbeeld: locatie, examinatoren en uitnodigingen) kunt u richten aan het NECV.

De volgende voorwaarden zijn hieraan gesteld:

  • De klacht kan tot uiterlijk 5 werkdagen na examendatum schriftelijk of per mail worden ingediend.
  • Hierop zal het NECV binnen 2 weken de ontvangst bevestigen.
  • Het NECV zal binnen 6 weken een inhoudelijke reactie op de klacht geven.

Klachten met betrekking tot de exameninhoud van uw TCVT examen of bezwaren tegen de uitslag van uw TCVT examen:

Klachten met betrekking tot de exameninhoud van uw TCVT examen of met betrekking tot uw examenuitslag mogen gericht worden aan TCVT. De procedure hiervoor is opgesteld door TCVT en te vinden in document VT-118.

Klachten met betrekking tot de exameninhoud van uw TCVT-RA examen of bezwaren tegen de uitslag van uw TCVT-RA examen:

Klachten met betrekking tot de exameninhoud van uw TCVT-RA examen of met betrekking tot uw examenuitslag mogen gericht worden aan TCVT-RA. De procedure hiervoor is opgesteld door TCVT-RA en te vinden in document RA-420.

Klachten met betrekking tot de exameninhoud van uw EKH examen of bezwaren tegen de uitslag van uw EKH examen:

Klachten met betrekking tot de exameninhoud van uw EKH examen of met betrekking tot uw examenuitslag mogen gericht worden aan DNV.
De procedure hiervoor is opgesteld door DNV en te vinden in het Reglement behandeling klachten, bezwaar en beroep.

EXAMEN

Klik op de knop hiernaast om aan te melden voor het examen Hijsbegeleider.

AANMELDEN

CONTACT

Meer weten over dit examen? Wij staan voor u klaar.

NEEM CONTACT OP