AVG

Privacy verklaring NECV B.V.

NECV B.V. hecht veel belang aan de privacy van haar cliënten en bezoekers aan de website. Wij zijn ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van onze cliënten en bezoekers van de website van essentieel belang is voor de activiteiten. Persoonlijke gegevens van cliënten en bezoekers worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. NECV B.V. houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Verwerken van persoonsgegevens

Op onze website zijn contactformulieren opgenomen. In deze contactformulieren kunt u uw persoonsgegevens invullen. Deze gegevens zullen wij gebruiken om contact met u op te nemen naar aanleiding van uw verstuurde bericht. Tevens kunt u via onze website examenkandidaten aanmelden voor onze examens. De gegevens die u hier invult zullen wij alleen gebruiken ons examenproces en eventueel voor het aanvragen van uw certificaat.

U kunt ons ten allen tijde verzoeken deze gegevens te verwijderen. Alle gegevens die door de website wordt verzameld, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier worden openbaar gemaakt. De informatie zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden en zal alleen gedeeld worden met personen die een rol en of bijdrage hebben in het proces van examineren en verwerken van uw examenresultaten.

In het proces van aanmelden van kandidaten, verwerken van examens en het aanvragen van certificaten verwerken wij de volgende persoonsgegevens: Initialen, achternaam, adresgegevens, geboorteplaats en –datum, emailadres, pasfoto en handtekening.

Hoe lang we gegevens bewaren
NECV B.V. zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld en houdt zich daarbij aan de wettelijke termijnen.

Delen met anderen

NECV B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

In kaart brengen websitebezoek

De website van NECV B.V. maakt geen gebruik van cookies, wel registreren wij uw locatie, internetbrowser en type apparaat waar u onze website mee bezoek. Deze gegevens gebruiken wij om de inrichting van onze website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens gebruikt worden om meer gerichte informatie op de website te zetten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Op verwijdering van uw gegevens zijn wettelijke bepalingen van toepassing. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar NECV B.V., Anthonie Fokkerstraat 2, 3772 Barneveld. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. NECV B.V. zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

NECV B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via telefoonnummer 0342-423 453.
NECV B.V. is daarnaast verplicht om eventuele datalekken per omgaande te melden aan alle betrokkenen en alles in het werk te stellen het datalek zo spoedig mogelijk te dichten.

NECV B.V. en andere websites

Op deze website treft u een aantal links aan naar andere websites. NECV B.V. is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze sites met persoonlijke informatie omgaan. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Wijzigingen

NECV B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Controleer daarom regelmatig de privacyverklaring voor het privacy beleid van NECV B.V..

EXAMEN

Klik op de knop hiernaast om aan te melden voor het examen Hijsbegeleider.

AANMELDEN

CONTACT

Meer weten over dit examen? Wij staan voor u klaar.

NEEM CONTACT OP